GIA HẠN HIỆU LỰC ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN PHÍ XIN THỊ THỰC HOA KỲ

Ngày đăng: (16-12-2020 04:48 PM) - Lượt xem: 266

i sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh hiểu rằng nhiều đương đơn đã thanh toán phí xin thị thực nhưng chưa đặt được lịch hẹn phỏng vấn. Lãnh sự quán đang cố gắng để trở lại hoạt động bình thường một cách nhanh chóng và an toàn. Trong thời gian này, Lãnh sự quán sẽ gia hạn hiệu lực của hoá đơn phí xin thị thực đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Do đó, những đương đơn đã đóng phí nhưng không thể đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực vì lý do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán tạm ngưng xét duyệt thị thực thông thường sẽ có thể đặt hẹn phỏng vấn với hóa đơn đã đóng. Vui lòng theo dõi trang website https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/ để cập nhật thông tin về thời điểm lãnh sự hoạt động bình thường trở lại.

 Nguồn: https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/