CHỦ LAO ĐỘNG PHẢI TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ SIN (SOCIAL INSURANCE NUMBER)

Ngày đăng: (09-09-2020 05:17 PM) - Lượt xem: 406

 

Bộ di trú của Canada đã quy định rằng chủ lao động Canada phải trả tiền cho người lao động nước ngoài ngay cả khi họ chưa có Số bảo hiểm xã hội (SIN).

 

Mặc dù vậy, người lao động vẫn phải nộp đơn xin SIN trong vòng ba ngày kể từ khi bắt đầu làm việc và phải cung cấp cho chủ lao động trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận được biên nhận.

 

Số Bảo hiểm Xã hội là một dãy số có chín chữ số cho phép mọi người làm việc ở Canada hoặc có quyền truy cập vào các chương trình của chính phủ. Nó được sử dụng cho mục đích nhận dạng, và việc sử dụng số SIN của người khác được coi là bất hợp pháp. Service Canada cung cấp một danh sách các chương trình yêu cầu SIN. Họ cũng cung cấp danh sách các trường hợp không bắt buộc vì SIN là một tài liệu nhạy cảm. Người sử dụng lao động cần có quyền truy cập vào SIN của nhân viên sau khi họ được thuê.

 

Có một số quy định mà người sử dụng lao động Canada phải tuân thủ khi thuê lao động nước ngoài theo Chương trình di động quốc tế, chẳng hạn, họ phải cung cấp cho công dân nước ngoài việc làm trong cùng một nghề, cùng mức lương và điều kiện làm việc “về cơ bản giống như— nhưng không kém thuận lợi hơn— ”những điều được nêu trong đề nghị tuyển dụng.

 

Việc tuân thủ và kiểm tra của chủ lao động:

- Về tiền lương: không thấp hơn mức được nêu trong đề nghị tuyển dụng. Bất kỳ khoản khấu trừ nào đối với lương của người lao động phải được nêu trong đề nghị. Việc tăng lương có thể cho thấy sự thay đổi trong nhiệm vụ, có nghĩa là nhân viên hiện đang làm việc trong một nghề nghiệp khác với những gì được nêu trong đề nghị. Đôi khi, việc tăng lương cũng dẫn đến việc người sử dụng lao động không tuân thủ nếu việc tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng của người lao động nước ngoài để đủ điều kiện được miễn Đánh giá Tác động Thị trường Lao động.

 

- Trong khi các yêu cầu bắt buộc về kiểm dịch được đưa ra, tất cả những người mới đến Canada phải tự cách ly trong 14 ngày. Người sử dụng lao động vẫn phải trả cho nhân viên của họ mức lương ghi trong lời đề nghị tuyển dụng trong thời gian này.

- Người sử dụng lao động có thể bị kiểm tra bởi các quan chức làm việc đại diện cho Bộ Di trú.

- Các cuộc thanh tra đảm bảo rằng người sử dụng lao động có quốc tịch nước ngoài đề cao trách nhiệm của họ, do đó đảm bảo rằng người lao động không bị ngược đãi.

- Có ba trường hợp mà người sử dụng lao động có thể được chọn để kiểm tra:

 

* Có lý do để nghi ngờ việc không tuân thủ;

* Người sử dụng lao động đã được phát hiện là không tuân thủ trong quá khứ; hoặc là

* Nhà tuyển dụng đã được chọn ngẫu nhiên.

 

Người chủ gửi đề nghị tuyển dụng cho IRCC để thuê một công nhân tạm thời sẽ có trách nhiệm đáp ứng các điều kiện của chương trình. Họ có thể được chọn để kiểm tra bất kỳ lúc nào sau ngày đầu tiên người lao động tạm thời được làm việc và đến sáu năm sau khi giấy phép lao động của họ được cấp.

 

Người sử dụng lao động đã có đại diện được ủy quyền thay mặt họ gửi lời mời làm việc vẫn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các hoạt động và yêu cầu kiểm tra.

Nguồn: https://www.cicnews.com