Bảo lãnh vợ chồng

Trình tự thủ tục hồ sơ bảo lãnh vợ chồng

Ngày đăng: (26-01-2016 09:25 AM)
Công dân Mỹ hay Thường trú nhân tại Mỹ muốn Bảo lãnh vợ / chồng từ Việt Nam sang Mỹ cần có những bước sau: