Dịch thuật đa ngôn ngữ chuyên ngành

DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH

Ngày đăng: (03-06-2020 05:16 PM)
Dịch thuật chuyên ngành là công tác dịch thuật chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Khác với dịch thuật các tài liệu thông thường dịch thuật chuyên ngành đi chuyên sâu vào hệ thống từ vựng cũng như văn phạm và nghiệp vụ của riêng từng ngành chuyên biệt.