Dịch thuật đa ngôn ngữ

9 Lý do khiến tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất Thế giới

Ngày đăng: (09-05-2016 09:30 AM)
Với các trụ sở kinh doanh chính ở các trung tâm tài chính thế giới như Anh và Mỹ, tiếng Anh từ lâu đã trở thành ngôn ngữ thương mại mặc định. Một phần cũng có thể do những người nói tiếng Anh không phải là những người đầu tiên muồn học một ngôn ngữ khác và bằng cách nào đó, bạn phải tìm một ra cơ sở chung với mọi người trên thế giới.